.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....

Kochaj i akceptuj siebie w każdym wieku. Każdy moment życia jest dobry.

Umysł człowieka - jego obszary

PODŚWIADOMOŚĆ - ŚWIADOMOŚĆ - NADŚWIADOMOŚĆ

Umysł człowieka posiada podświadomość, świadomość logiczną, oraz, obszary nadświadome - duchowe przekraczające egotyczną sferę osobowości. Nadświadomość jest tym, co przekracza nasze małe ego.Duchowość zawiera w sobie miłość współczucie, elementy tolerancji i bezstronności. 
Pomiędzy podświadomością, świadomością i nadświadomością powinna być dobra komunikacja.

Sfera podświadomości zawiera w sobie np.emocje, mity, archetypy i zdolność myślenia obrazowego.

W nadświadomości rozwijając się duchowo przekraczamy swój egocentryczny umysł, odkrywamy sferę wewnętrznej mocy - Boskości. Odkrywamy, że wszystko ma doskonałą duchową naturę.

Dzięki nadświadomości jesteśmy kreatywni. Odczuwamy szczęśliwe i harmonijne relacje z innymi. 

Modlitwa według Huny to przywoływanie wyższego Ja - nadświadomość, aby razem ze świadomością i podświadomością mogły podjąć dzieło. Wyższe Ja dysponuje siłą i kieruje się doskonałą mądrością.

Modlitwę, żeby była skuteczna, musi rozpocząć nasze świadome "Ja". Musimy poznać swoje potrzeby i zdecydować się, o co mam prosić wyższe Ja (w nadświadomości). Kiedy modlitwa zostanie już rozpoczęta, skłoni to niższe Ja w podświadomości do podjęcia ważnej roli w kształtowaniu naszej osobowości.

Pozdrawiam 
serafjogin+

 Moje filmy

DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE