.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....

Kochaj i akceptuj siebie w każdym wieku. Każdy moment życia jest dobry.

Posłuchaj i zadumaj się


ANIOŁ DOBREJ NOWINY


Anioł dobrej nowiny, serafjogin, muzyka

Usiądź wygodnie w fotelu, zapomnij o kłopotach i problemach tego świata.  Piosenki na płycie "ANIOŁ DOBREJ NOWINY" zostały zainspirowane Psalmami i tekstami z książeczki O naśladowaniu Chrystusa: Tomasz a Kempis. Utwory w magicznych interpretacjach z aranżacjami bogatymi w elementy muzyki elektronicznej, pełnymi wysublimowanego i ujmującego brzmienia, z zapadającymi w pamięci melodiami....

KLIKNIJ W OBRAZEK ABY POSŁUCHAĆ MUZYKI

 serafjogin, muzyka, Anioł dobrej nowiny


O naśladowaniu Chrystusa: Uwspółcześniony przekład znanego, po Biblii najbardziej w świecie chrześcijańskim czytanego klasycznego dzieła literatury ascetyczno-mistycznej.
"Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje"
W ten sposób zarysowuje się główna droga religii Chrystusowej. Podążać tropem Pana było to zadanie już dla pierwszych chrześcijan. Idea przewija się następnie przez pisma Ojców Kościoła. Obecna jest w myśleniu franciszkańskim, gdzie użyto już łacińskiego sformułowania De imitatione Christi, które stało się sławne dzięki pracy duchowej wykonanej dwa wieki późniejWówczas bowiem w Niderlandach napisano po łacinie drobną książeczkę, duchowy przewodnik zakonny: O naśladowaniu Chrystusa“
W Polsce tekst O naśladowaniu Chrystusa“ pojawiał się najczęściej dzięki duchowości francuskiej, stąd pisownia Tomasz à Kempis lub coraz częstsza w XX wieku łacińska forma: Tomasz a Kempis. Tekst książki użytecznej O naśladowaniu Chrystusa“ przynależy do mistyki nadreńskiej i powstał - przypuszczalnie w latach 1414-1425 - w kręgu zakonu augustiańskiego Kanoników Regularnych, z którym autor związany był od 1399 roku i pozostaje najgłośniejszym dziełem Tomasza a Kempis.

Tomasz z Kempis (Thomas Hemerken, Thomas Hämerken, Thomas van Kempen)(ur. ok. 1380 w Kempen niedaleko Kolonii, zm. 25 lipca 1471 w Zwolle) – niemiecki zakonnik kanonik regularny, teolog i mistyk. Przypuszczalny autor O naśladowaniu Chrystusa – jednego z największych dzieł ascezy chrześcijańskiejTomasz należał do nurtu mistycyzmu nadreńskiego. Do jego mistrzów duchowych należeli Geert Groote i Florentius Radewijns, twórcy ruchu braci wspólnego życia. Napisał biografie twórców tego ruchu. 
Przypuszcza się, że był autorem dzieła O naśladowaniu Chrystusa.PSALM 23
Psalm. Dawidowy.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.  Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:  orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.  Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.

DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE