.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....

Kochaj i akceptuj siebie w każdym wieku. Każdy moment życia jest dobry.

SAMADHI

samadhi

Pozbywam się negatywnych myśli na swój temat.
Pozbywam się strachu i wierzę w swoje możliwości.

Tylko w Samadhi można poznać Nieznane, zobaczyć Niewidzialne i połączyć się ze Stwórcą. Samadhi nie jest bezwładnym stanem, jak sobie niektórzy wyobrażają. Samadhi oznacza stan, gdy umysł jest całkowicie pochłonięty medytacją. W Samadhi przekroczone zostają granice doświadczalnego bytu i osiąga się bogactwo życia wewnętrznego. W Samadhi umysł utożsamia się z obiektem medytacji.....
Samadhi - jest zwieńczeniem procesu, w którym stan naszej świadomości przejawia się jako "jestem" - czysty stan naszego bycia, w odróżnieniu od stanu świadomości "ja" i "moje". Stan "jestem" jest wyrazem całkowitego zrównoważenia naszej wewnętrznej, pierwotnej natury,  czyli cechę czystości, dobroci i mądrości. 

Aby osiągnąć Samadhi należy stosować ograniczenia dietetyczne i posiadać czyste serce. Nikt nie wejdzie do Samadhi, dopóki nie stanie się wysoce czystą duszą. Umysł musi być doskonale oczyszczony. 

Odwieczna tradycja mądrości uczy, że aby wejść w stan medytacji, trzeba przejść pewne określone punkty. Nikt nie może wejść w medytację bez przejścia przez nie. Punktami tymi są: 

DHARANA - umysłowa koncentracja 
DHYANA - rozmyślanie 
SAMADHI - telepatyczne rozpoznanie

DHARANA - umysłowa koncentracja

Ludzki umysł bez przerwy otrzymuje informacje o zewnętrznym świecie przez pięć "bram" zmysłów: powonienia, smaku, wzroku, dotyku i słuchu. Spośród danych odebranych przez jakikolwiek ze zmysłów, umysł może wybierać tylko te którymi jest zainteresowany w danym momencie. Selekcja jest realizowana poprzez skupianie uwagi na tych szczególnych danych i ignorowaniu innych, nieważnych danych. 

Im więcej uwagi jest skupianej na danym zmyśle, tym większa jest ilość informacji otrzymywanych od tego zmysłu, a większa ilość informacji pochodzących od pozostałych zmysłów traci na intensywności, a nawet zupełnie może być ignorowana przez umysł. 

Szczególną właściwością ludzkiego umysłu jest zdolność skierowania uwagi na wewnętrzny świat odczuć, myśli i pojęć. Co więcej, ludzki umysł może być skupiony nawet sam na sobie - ten fakt ma największe znaczenie, ponieważ daje to możliwość kontrolowania umysłu. Ta zdolność ludzkiego umysłu do dowolnego modyfikowania orientacji świadomej uwagi jest podstawowym mechanizmem umysłowej koncentracji. 

SAMADHI - telepatyczne identyfikowanie

Zobaczyliśmy że DHYANA (medytacja) jest ciągłym strumieniem procesu umysłowego skierowanym ku obiektowi medytacji. Proces ten prowadzi stopniowo do telepatycznego identyfikowania obiektu medytacji za pomocą własnego istnienia praktykującego. To jest najwyższy stan, zwany SAMADHI. W SAMADHI, umysł, ciągle i do wykluczenia wszystkich innych obiektów, przyjmuje naturę i staje się jednym z obiektem. 

W SAMADHI pozostaje tylko świadomość obiektu, świadomość indywidualności jak gdyby zanika. Faktycznie, indywidualność praktykującego nie znika, ale świadomość praktykującego telepatycznie identyfikuje się z obiektem medytacji. 

W SAMADHI, umysł i świadomość staje się jednym z obiektem. Nie ma już więcej świadomości funkcjonowania umysłowego. Nie ma już więcej świadomości osobistej indywidualności jako formy rozdzielnej od obiektu. Teraz, praktykujący czuje, że nie ma już więcej różnicy pomiędzy "obiekt" a "ja". 

Samadhi to Boskie Doznanie, poza zasięgiem mowy i myśli. Nie istnieją słowa ani środki, które mogłyby wyrazić to doznanie. Stan Samadhi jest całkowitym szczęściem, radością i pokojem. Wszelka aktywność umysłowa ustaje. Nie ma różnicy pomiędzy podmiotem a przedmiotem.


Przyciągam miłość, a miłość przyciąga mnie.

Pozdrawiam
serafjogin+


DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE