.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....

Kochaj i akceptuj siebie w każdym wieku. Każdy moment życia jest dobry.

Lepiej być pustelnikiem czy rozpustnikiem?pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności - gwiazdy na nocnym niebie.....Osoba rozpustna, czyli taka, która nie uznaje zasad moralnych, obyczajowych, prowadzi hulaszczy, swobodny tryb życia: lubieżnik, babiarz, dziwkarz, bałamut, bezwstydnik, casanova, demoralizator, deprawator, donżuan, erotoman, flirciarz, gorszyciel, grzesznik, kobieciarz, kogut, libertyn, lubieżnik, macho, playboy, podrywacz, pożeracz damskich serc, pożeracz niewieścich serc, świntuch, uwodziciel, zbereźnik.


Natomiast pustelnik to osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie. Poświęca się przede wszystkim modlitwie, medytacji i życiu w ascezie. Utrzymuje się z jałmużny lub rzemiosła. Pustelnicy dążą do tego, aby ich życie stało się modlitwą, a modlitwa życiem. Przez surowe odsunięcie się od świata, w samotności, milczeniu, pokucie i na modlitwie szukają woli Boga Stwórcy, aby wypełniać ją w Duchu Świętym, w ten sposób poświęcają swoje życie na chwałę Boga. O czystość swojego serca mnisi troszczą się przez nieustanną, pokorną modlitwę. Wyrzekając się swojej woli, a stawiając w jej miejsce wolę Bożą.


......niektórzy myśliciele, filozofowie, duchowni świat materialny opisują, porównują do drzewa rosnącego korzeniami do góry, a gałęziami w dół. Możemy zobaczyć takie drzewo, którego korzenie znajdują się w górze. Jeśli staniemy nad brzegiem jeziora możemy zauważyć, że drzewo odbite w wodzie jest odwrócone. Podobnie, ten świat materialny jest odzwierciedleniem świata duchowego. Świat materialny jest zaledwie cieniem rzeczywistości. W cieniu nie ma realności ani faktycznego istnienia, ale z tego cienia możemy wnioskować, że istnieje substancja i rzeczywistość.

W materialnym świecie czujemy, myślimy, cieszymy się i cierpimy, uwikłani w dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie.Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni dobra ani całkowicie zła. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. tak jak zima zmienia się w lato, a góra ma swój dół. Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia. Każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec. Noc zmienia się w dzień, a życie zmienia się w śmierć. Ale ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu. Wyobraź sobie, że jesteś w kosmosie w statku kosmicznym, zobaczysz własnie współistnienie dnia i nocy.


Prawdziwe  szczęścia można znaleźć w świecie duchowym. Co to znaczy? Jak to zrozumieć?

Ktoś chce zostać władcą, bogatym człowiekiem czy jeszcze kimś innym. Tak długo, jak przywiązani jesteśmy do ciała, to pragniemy, odczuwamy ponieważ przynależymy do ciała. Jednak my nie jesteśmy tylko ciałami i uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem w realizacji duchowej. Jesteśmy związani z trzema siłami natury materialnej ( siłą ignorancji, pasji i dobra) ale musimy uniezależnić się od nich - zrozumieć. Dopóki nie wyzbędziemy się chęci panowania nad naturą materialną, tak długo nie będziemy mieli możliwości powrotu do świata duchowego, królestwa Najwyższego. My nie jesteśmy w stanie oglądać w całości nawet tego materialnego świata. Nasze zmysły są tak niedoskonałe, że nie możemy nawet zobaczyć wszystkich gwiazd w tym wszechświecie materialnym.

"Kiedy umysł skoncentrowany jest na poznaniu duszy, jest on w samadhi." Samadhi nigdy nie jest możliwe dla osób zainteresowanych materialnymi radościami zmysłowymi ani dla tych, których oszałamiają takie krótkotrwałe rzeczy. Są oni mniej lub bardziej dyskwalifikowani przez działanie energii materialnej"

Cóż na razie tyle i to czy ktoś chce być rozpustnikiem czy pustelnikiem musi wybrać sam.

Pozdrawiam ze swojej pustelni
serafjogin+

DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE