.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....

Kochaj i akceptuj siebie w każdym wieku. Każdy moment życia jest dobry.

AFIRMACJA - MISTYCZNA DROGA

Kto czerpie szczęście z wewnątrz, kto aktywny jest w jaźni swojej i pełen jest wewnętrznej radości, kierując swoją uwagę ku wewnątrz, ten jest prawdziwie doskonałym mistykiem. Ten wyzwolony jest w Najwyższym i ten ostatecznie osiąga Najwyższego.....


Wykonując wszelkie zewnętrzne czynności, ale wewnętrznie wyrzekając się ich rezultatów, mędrzec – oczyszczony przez ogień transcendentalnej wiedzy – osiąga spokój, wolność od przywiązań, wyrozumiałość, duchową wizję i szczęście.


Dopóki ktoś nie jest zdolny do czerpania wewnętrznego szczęścia, jak może wycofać się z zewnętrznej działalności mającej na celu zdobycie pozornego szczęścia? Osoba wyzwolona doświadcza rzeczywistego szczęścia. Może ona zatem siedzieć w ciszy w jakimkolwiek miejscu i radować się pulsującym życiem swojej jaźni. Taka wyzwolona osoba nie pragnie już więcej zewnętrznego szczęścia materialnego.

Pozdrawiam w wibracjach miłości!
serafjogin

DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE