.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....LECZNICZE DZIAŁANIE JOGI


LECZNICZE DZIAŁANIE JOGI


Joga traktuje psychikę i ciało jako jedność. Ciało i psychika uzupełniają i równoważą się wzajemnie. Joga stawia sobie za cel wskazanie drogi do utrzymania tej równowagi, a w przypadku istnienia czynników zaburzających uczy, jak te czynniki usunąć. Jednym z celów Jogi jest zapewnienie higieny i pełni zdrowia. Przez pełnię zdrowia nie rozumie się wyłącznie braku choroby, lecz pełne energii samopoczucie oraz odporność ogólną i zdolność łatwego wytwarzania odporności swoistej, skierowanej przeciwko czynnikom szkodliwym; nie tylko zdolność do podjęcia pracy, ale stan, gdy człowiek nie jest leniwy i ociężały(te ostatnie są uważane przez Jogę za zaburzenia psychofizyczne). Choroba uważana jest za jedno z zaburzeń psychofizycznych. Słowo joga odpowiada scaleniu, czyli Samadhi (sam+a+dha tzn. złożone razem jako całość). Zaburzenie jest tego przeciwieństwem, dezintegracją; stanowi przyczynę złego samopoczucia i jest czynnikiem powodującym powstanie choroby.


W leczeniu ostrych chorób Joga zaleca stosowanie ziół i środków pobudzających. Pomagając organizmowi nie należy powodować dodatkowego jego obciążenia. W zaburzeniach przejściowych, nawet przebiegających w sposób ostry, lepiej pozostawić organizm samemu sobie, chyba e zna się dokładnie przyczynę choroby i można tę przyczynę usunąć. Przewlekły proces chorobowy jest wyrazem braku przystosowania się lub wadliwego działania mechanizmów adaptacyjnych. Joga uważa, że wchodzą tutaj w grę:

a) zaburzenia krążenia krwi i limfy
b) zaburzenia reakcji układu nerwowo-mięśniowego i nerwowo-gruczołowego


Pośpiech i stres nie sprzyjają zachowaniu równowagi psychicznej (stres może nawet prowadzić do zatrzymania akcji serca, powodować nadciśnienie, wrzody itd.). Tryb życia w pracy i domu narzuca monotonię ruchów i konieczność utrzymania określonej pozycji ciała przez dłuższy okres czasu. Jest prawem natury, e stan bezczynności powoduje stopniowy zanik narządów. Człowiek współczesny w swoim usiłowaniu uzyskania coraz większej wygody pozbawia się stopniowo naturalnej odporności i zdrowia. W miarę stosowania coraz skuteczniejszych środków w dziedzinie zdrowia publicznego zmniejsza się niebezpieczeństwo chorób zakaźnych, natomiast wzrasta zapadalność na choroby psychosomatyczne i zaburzenia przemiany materii. Są to wszystko przewlekłe zaburzenia przystosowania się.

Joga uważa, że należy wzmocnić naturalne siły wewnętrzne, adaptacyjne człowieka, które tkwią w organizmie i pomagają w osiągnięciu pełni zdrowia, a nie tylko w uwolnieniu się od choroby.

DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE