.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....MISTYCZNE WROTA


http://oazamuzyczna.blogspot.com/

Mistycyzm  umożliwia bezpośredni kontakt wierzącego z Bogiem, duszy ludzkiej z absolutem. Mistyk dąży do duchowego, "tajemnego" zjednoczenia z Bogiem. Mistyk to wyznawca mistycyzmu. 
Mistycyzm jest sposobem - konkretną nauką, która mówi o Bogu oraz uczy  metody wykorzystania potencjału własnej duszy w celu osobistego poznania Boga i ponownego połączenia się z Nim. 

Praktyki mistyczne polegają na duchowym skupieniu, które prowadzą człowieka poza zmysły i umysł, wprowadzają w stan nad... świadomego,  uniesienia i  obdarzają  transcendentną wiedzą na temat Absolutnej Rzeczywistości.
Żadna nauka teologiczna lub filozoficzna nie jest w stanie zastąpić doznania mistycznego.

Doznanie mistyczne odbywa się na wyższym i ponadzmysłowym poziomie świadomości. Jest ono tak samo konkretne i realne na tamtym poziomie, jak wydarzenia fizyczne odbywające się w świecie materialnym.

Mistycyzm - tak naprawdę jest podobny do wszystkich religii, bo wszystkie religie rodzą się z mistycznej wiedzy (gnozy). Wiedza ta jest źródłem esencją i kwintesencją każdej z nich.  Egotyzm teologów i kapłanów ugruntował pogląd panujący w każdej z istniejących na świecie religii, że tylko ona (religia) właściwie rozumie monopol na Boga i ma uniwersalną receptę na zbawienie...... a  inni błądzą, są heretykami i poganami. Taki sposób myślenia rodzi uprzedzenia, podziały między ludźmi i nienawiść.

Mistycyzm przewija się przez całą historię człowieczeństwa, ukazując, że celem mistycyzmu jest ostateczne połączenie duszy z Bogiem. 
http://oazamuzyczna.blogspot.com/


Rzekł Jezus:
 „Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: „to królestwo jest w niebie, wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami”. Gdy powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. 

Ale królestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. 

Skoro poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą”.


Rzekł Jezus:
 „Ja jestem światłością, która jest ponad wszystkimi. Ja jestem Pełnią, Pełnia wyszła ze mnie, Pełnia doszła do mnie. 

Rozłupcie drzewo, ja tam jestem. Podnieście kamień, a znajdziecie mnie tam

ΠЄϪЄ ІС ϪЄ
Są tacy, którzy dziedziczą to, co znikome i przemijające. Przynależą oni do tego, co znikome, dlatego też dziedziczą to, co przemijające.
Ci zaś, Którzy dziedziczą Nieprzemijające, Sami są nieprzemijający. Zostają właścicielami tak Nieprzemijającego, jak i przemijającego.
Ludzie, należący do tego, co znikome (w rzeczywistości) nie dziedziczą niczego, bowiem co może odziedziczyć osoba przemijająca?
Jeśli zaś ten, który pozostawił ciało, odziedziczył Życie Prawdziwe, oznacza to, że nie umarł, lecz będzie żył.
http://oazamuzyczna.blogspot.com/

MUZYKA Z KONCERTÓW ♫ 

"ANIOŁ DOBREJ NOWINY"
DOŚWIADCZENIE SAMOREALIZACJI - YOGA


Doświadczenie samorealizacji oznacza obudzenie w sobie prawdziwej wewnętrznej istoty i uświadomienie sobie istnienia wszechobecnej energii, odzwierciedlającej pojedynczą istotę duchową „Ja”

Kundalini, to znajdująca się w nas duchowa energia, która unosi się poprzez nasz system subtelny i gdy dociera do czubka głowy, oświeca siódme centrum subtelne, które daje nam - Zjednoczenie z Boskością
W tym momencie zostajemy połączeni z energią, która nas stworzyła. Samorealizacja to dopiero początek. Kiedy to połączenie zostanie już ustabilizowane, należy je utrzymywać. Kluczem do tej przemiany jest  obudzenie drzemiącej w nas duchowej energii zwanej „Kundalini” – po obudzeniu, unosi się ona wewnątrz kręgosłupa, stabilizując naszą Yogę, czyli połączenie z praenergią, która stworzyła wszechświat.Joga to żywy proces wewnętrznej przemiany, który zachodzi w każdym człowieku, torując jego świadomości drogę do stanu bez myśli, a więc ponad umysłem i  emocjami.  Świadomość bez myśli, jaką uczymy się rozwijać  dzięki praktykowaniu Yogi, najpierw umożliwia nam poznanie rzeczywistego „Ja”

System duchowy człowieka nazywany jest drzewem życia. Budową bardzo przypomina układ nerwowy, który jest jego manifestacją fizyczną.

Istnienie oraz działanie systemu subtelnego - DUCHOWEGO możemy wykryć, w postaci chłodnego powiewu, mrowienia, gorąca lub innych doznań na poszczególnych częściach dłoni, stopach i nad głową. System subtelny wspiera i odżywia układ nerwowy, a więc działa na każdym poziomie naszej wewnętrznej istoty: NA POZIOMIE duchowym, fizycznym, mentalnym oraz emocjonalnym. 

Gdy Kundalini obudzi się dzięki praktyce Yogi, to System duchowy stopniowo nabiera sprawności, staje się prawdziwym narzędziem kształtowania osobowości, pozwalającym nam na świadomą i dobrowolną integrację z Energią Stworzenia, dzięki której powstaliśmy.


Czakry są to skupiska energii, które rządzą duchowymi, psychosomatycznymi aspektami naszej wewnętrznej istoty. Słowo to oznacza KOŁO, gdyż czakry mają kształt kół. Kiedy czakry zostają obudzone, otwierają się i ujawniając swoje cechy, przywracają nam wewnętrzną równowagę oraz poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne. 

KANAŁY ENERGETYCZNE - MERIDIANY
To kanały energetyczne, którymi płynie nasza energia życiowa.Kanały pełnią bardzo ważną rolę podczas unoszenia się Kundalini. Podczas obudzenia tej energii, Kundalini wznosi się po centralnym kanale Sushumna aż do czakry Agnya. Wypełnia Ona dolny płat głowy (moordha), a następnie schładza schodząc do obu (lewego i prawego) kanałów aż do obszaru Void. Gdy Void zostaje wypełniony, trzy połączone siły ponownie wznoszą się po centralnym kanale Sushumna by otworzyć lotosowe płatki czakry Sahasrara. Schłodzenie przez Kundalini obu kanałów, powoduje, że ego i super-ego zmniejszają się, na tyle, że tworzy się pomiędzy nimi obszar (vilamba) przez który Kundalini może dotrzeć do Sahasrary.DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE