.....WITAM CIĘ RADOŚNIE W WIBRACJACH MIŁOŚCI, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.....WIZUALIZACJETwórcza wizualizacja https://youtu.be/_jV61_JW0Ic to wyobrażanie sobie pożądanych sytuacji, zdolności, stanów psychicznych, przedmiotów itp., stosowane jako metoda do ich osiągnięcia. Wizualizacja pomaga zmobilizować tkwiące w człowieku siły, dzięki czemu łatwiej może osiągnąć to, czego pragnie. Twórcza wizualizacja, dzięki zmianie nastawienia na bardziej pozytywne, pomaga w przyciąganiu szczęśliwych zdarzeń i okoliczności. Podczas wizualizacji stosuje się wyobrażenia wzrokowe, mogą to też być obrazy mentalne. Wizualizacja jest najskuteczniejsza, jeśli jest doznaniem wszystkimi zmysłami, przeżyciem całym sobą. Warto więc przywołać w wyobraźni doznania związane z celem: dźwięki, zapachy, doznania dotykowe, smakowe, również emocje. Jest to wykorzystywanie wyobraźni, myśli i woli do spowodowania zmian w sobie i w otoczeniu. Wyobrażenia powinny być jak najbardziej żywe, wyraziste. Najskuteczniejsza jest wizualizacja wykonywana w stanie alfa - głębokim relaksie. Myśl i uczucia mają własną energię magnetyczną, która przyciąga energię podobnej natury "Prawo przyciągania" Reguła ta sprawdza się w praktyce np. wtedy, gdy przypadkowo spotykamy osobę, o której właśnie myśleliśmy, albo gdy przez przypadek trafiamy na artykuł zawierający dokładnie te informacje, których potrzebowaliśmy. Myśl jest formą energii. Objawia się natychmiast w przeciwieństwie do gęstszych form, takich jak materia. Kiedy coś tworzymy, zawsze najpierw powstaje to w naszym umyśle. Myśl poprzedza realizację. Pisarz najpierw tworzy notatki, dopiero później powstaje książka. Cokolwiek wysyłasz w sferę wszechświata, wraca do ciebie. Inaczej mówiąc: „co posiejesz, to zbierzesz”. Jest to Prawo przyciągania.

Sztuka kreacji marzeń

Myśl jest rozrzedzoną formą energii i dlatego można ją szybko i łatwo zmienić.
Materia jest gęstą, skondensowaną energią, a zatem trudniej ją przekształcić i wprawić w ruch. W obrębie samej materii występuje wielka różnorodność form. Istota żywa jest bardziej złożona, zmienia się dość szybko i podatna jest na wpływy z zewnątrz. Energia o określonej częstotliwości lub wibracji przyciąga energię o podobnych właściwościach.W życiu zawsze doświadczamy tego, o czym intensywnie myślimy, w co mocno wierzymy. Jeśli jesteśmy pełni obaw to niepewność i lęk sprawiają, że negatywne przeżycia czy sytuacje stają się naszym udziałem, a wokół nas gromadzą się ludzie nieodpowiedni. Kiedy natomiast jesteśmy przychylnie nastawieni do życia, spodziewamy się przyjemności i szczęścia, wówczas przyciągamy do siebie osoby i wydarzenia, które odpowiadają naszym pozytywnym oczekiwaniom - im więcej pozytywnej energii wkładamy w nasze wizje tym więcej się ich spełnia.
Jak przebiega twórcza wizualizacja?

< Wyznaczamy sobie cel >
Musimy zastanowić się, co chcielibyśmy osiągnąć, zrozumieć czy stworzyć. Może to być cel związany z jakąkolwiek dziedziną życia, pracą, przyjaźnią, może dotyczyć zmiany osobowości, zwiększenia dochodów, osiągnięcia lepszego zdrowia itp.
< Stwarzamy obraz lub wizję w myślach >
Stwarzamy mentalny obraz przedmiotu lub sytuacji tak, jak chcielibyśmy widzieć je w rzeczywistości i  myślimy o tym w czasie teraźniejszym, jakby sytuacja już istniała, i to w takim kształcie, który nami odpowiada. Zobaczmy siebie w roli, jaką pragnęlibyśmy odegrać. Uwzględnijmy jak najwięcej szczegółów.
< Koncentrujemy myśli na upragnionej wizji >
Stworzony obraz mentalny cały czas, bardzo intensywnie przywołujemy z pamięci, zarówno w chwilach medytacji, jak i w ciągu dnia, kiedy tylko będziemy mieli ku temu okazję. Dzięki temu stanie się on integralną częścią naszego życia, będziemy  przekonani, że wyobrażenie to może stać się rzeczywistością, i planujemy jego realizację.
< Obdarzamy wizję mocną pozytywną energią >
Skupiając myśli na wytyczonym celu, myślimy o nim w sposób pozytywny. Musimy być  przekonani, że ta sytuacja istnieje, już się staje. Ujrzyjmy siebie, jak osiągamy cel lub coś otrzymujemy. Takie pozytywne stwierdzenia nazywamy afirmacjami. Gdy je wypowiadamy, starajmy się odsunąć od siebie wszelkie wątpliwości i niewiarę. Musimy mieć w sobie nawyk myślenia, że to, czego pragniemy, jest realne, osiągalne. Stosujemy tę technikę, aż dotrzemy do upragnionego celu. 
Dobra wizualizacja potrafi całkowicie zmienić nasz stan emocjonalny. Zawsze starajmy się być zrelaksowani. Im bardziej jesteśmy odprężeni, tym lepiej komunikujemy się ze swoją podświadomością. Wizualizacja wpływa na naszą postawę, ponieważ wewnętrzne obrazy zapisane w podświadomości tworzą wzorce naszych zachowań i reakcji. Twórcza wizualizacja może pobudzać ukryte siły obronne organizmu. W tym celu należy wyobrażać sobie swoje ciało, umysł i ducha jako doskonale funkcjonujący organizm. Stosując wizualizację możemy brać aktywny udział w przywracaniu i utrzymaniu własnego zdrowia. https://youtu.be/_jV61_JW0Ic


DIETY DLA ZDROWIA - SPRZĘT POMOCNY W TWOJEJ KUCHNI

DIETY dla ZDROWIA

PRODUKTY PRZYDATNE W TWOJEJ DIECIE